Levendige gemeenteavond op 12 oktober

Wat een fijne avond was dat! Goed bezocht, veel inbreng en verbindend. Dankzij:*inspirerende woorden van ds. Florisca van Willegen, Co Oomen, Bert Noteboom (Hart voor haven) en Jan Denkers;

– zingen onder (bege)leiding van Rita Kremers en Anneke van Huissteden;
– inbreng van 60 meelevende aanwezigen;
– een lekker glaasje wijn van Piet en Alie van Heijningen.

Wat trefwoorden:
– behoud het goede en kijk over je eigen grenzen heen (Florisca);
– oecumene verrijkt en maakt verbinding (Co);
– we moeten investeren in liefde en een thuishaven zijn voor iedereen (Bert);- van binnen naar buiten, naar waar de vragen zijn (Jan).

In de gezamenlijke gedachtewisseling bleek veel enthousiasme om concrete dingen te doen als: maaltijden, bloemen, vervoer, mensen opzoeken, jongeren en studenten erbij betrekken, open kring, samenwerken met andere geloofsgemeenschappen.
Natuurlijk werd ook bezorgdheid geuit: vergrijzing, menskracht, tijd.
De toekomst; hoe zaaien we en hoe kunnen we sterk zijn?
Het woord ‘Verbinding’ bleef het meest doorklinken. Dat willen we, binnen en buiten Goede Rede. Er zijn – voor elkaar, en daar buiten.|
En we hebben gezongen: ‘Wat de bemanning op het schip door de gevaren leidt, in hoop, geloof en onbevreesd, is Gods aanwezigheid’ aan het begin en afsluitend ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Ina oostenbrink