Over Goede Rede

De naam van het kerkcentrum, Goede Rede, verwijst naar het verhaal in de Bijbel (Handelingen 27:8) over de apostel Paulus die per schip reist, zware stormen doorstaat, en kan schuilen op een veilige plek: een Goede Rede

Het gebouw

Het kerkcentrum is van buiten en van binnen gezien bijzonder fraai vorm gegeven.
Architect Steen heeft indertijd verschillende schetsontwerpen gemaakt. Dit leidde uiteindelijk tot het gebouw zoals het in 1979 in gebruik werd genomen.

De oppervlakte van het gebouw is ruim 1300 m2;
de belangrijkste ruimten zijn:
– de grote kerkzaal (18x 18 m ) te vergroten met de voorzaal (12×6 m)
– de kapel ( 11×11 m)
– de 4 vergaderzalen (5×8 m)
– de hal/ontmoetingsruimte (ca 120 m2)

Van buiten gezien

Met name de vormgeving van de grote kerkzaal is opvallend: een golvend dak dat wordt omsloten door 4 hoge metselwerk vlakken die in twee punten uitlopen: de hoogste punt is 21 m hoog , de andere 14 m. In de hoek van de hoogste puntgevels is een verticale raamstrook gemaakt (vanaf de begane grond tot het dak) met grote, uitstekende blokken, die binnen en buiten de strakke muurvlakken doorbreken. De ramen tussen de blokken geven het daglicht in de kerkzaal een aparte ritmiek.
Het dak van de overige ruimten ligt op 3,5 m; ter plaatse van de kapel is een (rond) deel van het dak verhoogd waarbij het daglicht binnenkomt via ramen op het lagere dak. Daardoor ontstaat binnen een bijzondere sfeer.
De ( vierkante) losstaande toren is 35 m hoog en heeft meerdere terug liggende gevelvlakken die overeenkomen met de gevelblokken van de grote kerkzaal. Het dak van de toren is plat; een schets met 4 puntige hoeken op het dak van de toren is destijds door de welstandscommissie afgekeurd….

De muurschildering

Dit schilderij verbeeldt de aankomst op de veilige plek bij de zee: een Goede Rede. Deze en andere wandschilderingen in Almere Haven zijn onderdeel van het beoogde kunstkarakter van de kerkgracht. De gemeente Almere, de provincie Flevoland , de woningcorporatie Groene Stad ( nu Alliantie) en het Prins Bernard cultuurfonds hebben financieel bijgedragen aan de kosten van onze wandschildering.

Binnen valt vooral op:

Het schoon metselwerk van grote gevelsteen met dikke voegen in de hal en in de kerkzaal; in de kapel met erg diep liggende voegen: hierdoor ontstaat een sober, strak beeld. De donkere houten schrootjes van het plafond in de kapel en de veelkleurige latjes van het enorme golvende plafond in de grote kerkzaal bepalen voor een groot deel de sfeer in deze ruimten. De bruin/paarse plavuizen in hal, kerkzaal en kapel zijn een duidelijk product van de jaren 70!

De kapel

De kapel is een intieme ruimte, vooral doordat het daglicht alleen van boven komt door de ronde koekoek.

Grote kerkzaal

Het gewelfde plafond in de grote kerkzaal is spectaculair; het wordt aangelicht door grote lichtbakken. De paars/groen/lichtbruine kleuren van het golvende latjes plafond geven een levendig, maar toch vrij rustig beeld. Dit plafond roept beelden op van een golvende zee, of van een houten schip.
De naam van het kerkcentrum, Goede Rede, verwijst naar het verhaal in de bijbel over Paulus die per schip reist, zware stormen doorstaat, en kan schuilen op een veilige plek : een Goede Rede.
De akoestiek in de grote kerkzaal is bijzonder goed, mede dankzij de vorm en het materiaal van het plafond.

Het orgel

Het grote concertorgel in de grote kerkzaal is gebouwd door Verschueren. Het telt 1074 pijpen; de grootste (houten) pijp is 2,40 m lang, het kleinste metalen pijpje slechts een paar centimeter.

Het wandkleed

Het grote wandkleed bij het orgel is ontworpen door Maria Louise Blauw, naaldkunstenares. De drie vrouwen op de afbeelding symboliseren de drie kerken die het kerkcentrum lieten bouwen (RK, NH en Geref.) De wereldbol toont de verbinding met de wereldkerk. Het kleed is geknoopt door 30 vrijwilligers.

Het doopvont

Het doopvont, dat ook doet denken aan een wereldbol, is gemaakt door kunstenaar en koperslager Van Breskens.