Geschiedenis

Ter voorbereiding van de bouw van de eerste kerk in Almere is in 1974 een bouwcommissie van de rooms katholieke en protestantse kerk ingesteld.
Begin 1977 kreeg architectenbureau Steen uit Leeuwarden opdracht van het bisdom Haarlem en de landelijke federatie van de Hervormde en Gereformeerde kerk (nu Protestantse Kerk Nederland- PKN) om een ontwerp te maken voor een gemeenschappelijk kerkgebouw in Almere-Haven. Die samenwerking was heel bijzonder. Basis daarvoor was de oecumenische gedachte (samenwerking van de kerken) die in de jaren 70 ondersteund werd door de protestantse kerken en door het bisdom Haarlem.
De rijksoverheid gaf subsidie voor de bouw van kerken en andere maatschappelijke voorzieningen; de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) regelde de ontwikkeling en financiering van de stedelijke gebieden.
Bij de kerk moest ook een toren komen als “landmark”; een herkennings- en oriëntatiepunt in het stedelijk gebied. De kosten voor de bouw van d etoren werden volledig gedragen door het Rijk.
De toenmalige landdrost, de “baas” van Zuidelijk Flevoland, Han Lammers, was een groot liefhebber van muziek; hij heeft er voor gezorgd dat de toren een carillon kreeg en dat in de kerk een bijzonder concertorgel werd gebouwd.
In december 1977 is gestart met de bouw; de officiële ingebruikname was op 8 september 1979.

Verbouwing in 2006

In 2002 is een plan gemaakt om het oecumenisch kerkcentrum aan te passen voor multifunctioneel gebruik en tevens om te voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Het besloten karakter van de hal, de gebrekkige sanitaire ruimten en de verouderde keuken en bar bleken namelijk niet meer te voldoen. Daarnaast waren aanpassingen nodig voor het groeiend cultureel gebruik: een groter podium, betere verlichting enz. De centrale ontmoetingsruimte kreeg met koepels meer lichtinval en het bruine plafond werd wit geschilderd. Hierdoor ontstond een frisse ontmoetingsruimte. De ingang aan de kant van de kerkgracht werd geheel vernieuwd en de donkere houten deuren werden vervangen door een glazen schuifpui waardoor een de entree een open en uitnodigend karakter kreeg. De gemeente Almere realiseerde een plein voor de ingang van de kerk waardoor een mooie natuurlijke aansluiting ontstond op de kerkgracht. Goede Rede werd, met behulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds, verder gesierd met een fraaie muurschildering.