Steun Goede Rede

U kunt ons oecumenisch kerkcentrum Goede Rede en de gebruikers op divers manieren steunen.
U kunt een financiële bijdrage leveren, jaarlijks dan wel via een ‘éénmalige gift.
Maar u kunt ook vrijwilliger worden bij beheer en onderhoud van het gebouw.

Voor steun aan de geloofsgemeenschap PKN dan wel RK parochie leest u meer op de betreffende informatiepagina van PKN dan wel RK parochie.

Als vrijwilliger

Wij zijn continue op zoek naar vrijwilligers die ons mooie kerkcentrum en hun gebruikers een warm hart toedragen.
Bijvoorbeeld als schoonmake(st)er, barmedewerkers of bij het kluswerk en onderhoud van dit prachtige gebouw.
Heeft u interesse meldt u dan via de contactpagina en kies voor “beheer Goede Rede”.

Financieel

COLLECTEBONNEN 2020

Zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,75, € 1,00 en € 2,00.
Kaarten met 20 collectebonnen kosten respectievelijk € 16,00, € 21,00 en €41,00 (dit is incl. € 1,00 administratie kosten)
Bestellen kan door bovenstaande bedragen (of veelvouden daarvan) over te maken op bankrekening nummer: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. College van Beheer Almere Collektebonnenrekening, Almere

De kaarten worden dan toegestuurd. Bij bestellen altijd opgeven hoeveel van welke waarde u de bonnenkaarten wilt hebben.

Vragen en / of informatie stuur een e-mail naar: administrateurcvk@pkn-almere.nl

Giften

Financieel kunt u bijdragen met een periodieke dan wel eenmalige gift. U kunt dat kenbaar maken via de contactpagina en kies dan ook voor “beheer Goede Rede”.
U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken op IBAN:
NL76RABO0387206779


Rekening nummers

Protestantse Gemeente Almere
ABN/AMRO bank rekeningnummer: NL34ABNA0529205661
t.n.v Protestantse Gemeente Almere

• Rooms Katholieke Kerk Parochie Sint Bonifatius
ING bank rekeningnummer: NL39INGB0662660056

• Samenwerkende Kerken Almere-Haven
RABO bank rekeningnummer: NL42RABO0301000387
ING bank rekeningnummer: NL38INGB0007536333

 Algemene Diaconie Almere
ING bank rekeningnummer: NL32INGB0000255330

• Voedsel Loket Almere
RABO bank rekeningnummer NL68RABO0115510990
ten name van Stichting VLA

• Diaconale opvang Almere
ING bank rekeningnummer NL32INGB0000255330
t.n.v. Algmene Diakonie Almere o.v.v.: gift DOA