Steun Goede Rede

U kunt ons oecumenisch kerkcentrum Goede Rede en de gebruikers op divers manieren steunen.
U kunt een financiële bijdrage leveren, jaarlijks dan wel via een ‘éénmalige gift.
Maar u kunt ook vrijwilliger worden bij beheer en onderhoud van het gebouw.

Voor steun aan de geloofsgemeenschap PKN dan wel RK parochie leest u meer op de betreffende informatiepagina van PKN dan wel RK parochie.

Als vrijwilliger

Wij zijn continue op zoek naar vrijwilligers die ons mooie kerkcentrum en hun gebruikers een warm hart toedragen.
Bijvoorbeeld als schoonmake(st)er, barmedewerkers of bij het kluswerk en onderhoud van dit prachtige gebouw.
Heeft u interesse meldt u dan via de contactpagina en kies voor “beheer Goede Rede”.

Financieel

COLLECTEBONNEN 2020

Deze zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,75, € 1,00 en € 2,00.
Kaarten met 20 collectebonnen kosten respectievelijk € 16,00, € 21,00 en €41,00 (dit is incl. € 1,00 administratie kosten)
Bestellen kan door bovenstaande bedragen (of veelvouden daarvan) over te maken op bankrekening nummer:
NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. College van Beheer Almere Collektebonnenrekening

De kaarten worden dan toegestuurd. Bij bestellen duidelijk vermelden hoeveel hoeveel kaarten u van welke soort wilt hebben.

Vragen en / of informatie stuur een e-mail naar: administrateurcvk@pkn-almere.nl

U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken op:
NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. Gem. inz Collecterekening. Graag vermelden kerk, doel en datum.

Sinds 2021 is het mogelijk de collectedoelen digitaal te ondersteunen via de Givt op op uw telefoon op tablet.

Giften

Financieel kunt u bijdragen met een periodieke dan wel eenmalige gift. U kunt dat kenbaar maken via de contactpagina en kies dan ook voor “beheer Goede Rede”.
U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken op IBAN:
NL76 RABO 0387 2067 79


Overige rekening nummers

Protestantse Gemeente Almere
ABN/AMRO bank rekeningnummer: NL34 ABNA 0529 2056 61
t.n.v Protestantse Gemeente Almere (PKN)

• Rooms Katholieke Kerk Parochie Sint Bonifatius
ING bank rekeningnummer: NL39INGB0662660056

• Samenwerkende Kerken Almere-Haven
RABO bank rekeningnummer: NL42 RABO 0301 0003 87
ING bank rekeningnummer: NL38 INGB 0007 5363 33

 Algemene Diaconie Almere
ING bank rekeningnummer: NL32INGB0000255330

• Voedsel Loket Almere
RABO bank rekeningnummer NL68 RABO 0115 5109 90
t.n.v. Stichting VLA

• Diaconale opvang Almere
ING bank rekeningnummer NL32 INGB 0000 2553 30
t.n.v. Algmene Diakonie Almere o.v.v.: gift DOA