RK Parochie Sint Bonifatius

De parochie Sint-Bonifatius is in januari 2014 ontstaan uit de gefuseerde drie van Almere. De parochie houdt diensten in drie kerkcentra waaronder Goede Rede en staat onder leiding van pastoor Sandor Koppers. Ze maakt deel uit van het dekenaat Amsterdam en ressorteert daarmee onder het Bisdom Haarlem-Amsterdam.De Sint Bonifatius parochie is veruit de grootste rooms-katholieke gemeenschap in Almere. Men wordt er hartelijk ontvangen. Elk weekend zijn er eucharistievieringen voor jong en oud. Er komen mensen met geheel verschillende achtergronden, zowel qua opleiding als herkomst (onder andere uit Suriname, de Antillen en Azië).

Meer informatie over de parochie leest op de website van Katholiek Almere.

Vanaf heden is vooraf intake voor onze vieringen noodzakelijk! Per viering zijn maximaal 45 personen toegestaan, (uitgezonderd medewerkers.) De mensen kunnen zich voor elke RK viering opgeven aan: Cocky Kuipers, tel: 06-53371540 cockyalmere@gmail.com Voor de Oecumenische vieringen aan: Anja Stam, Tel. 036-5311385 email aakstam@gmail.com   De RK vieringen zijn: 11 oktober ; 1 + 15 november en 6 + 20 december. De Oecumenische vieringen zijn: 25 oktober en 22 november (Eeuwigheidszondag Allerzielenviering.)   Alle vieringen beginnen om 9.30 uur!   Voor, tijdens en na de vieringen zijn geen consumpties toegestaan!

Beste Banneux Reizigers, 4-6-2020

Na het annuleren van de reis in Mei naar Banneux, hebben wij helaas moeten besluiten dat ook de reis in augustus niet door kan gaan. Juist in deze tijd hadden wij graag de steun en troost bij Maria gezocht om ons kracht te geven vol te houden.

We begrijpen dat het besluit om niet naar Banneux te gaan als een teleurstelling voelt. Zeker voor hen die met plezier en geloof uitzien naar het bezoek aan de Maagd der Armen. Helaas, het is beter zo.

We hopen in 2021 weer naar Banneux te kunnen. Hierbij stuur ik u vast de data hiervoor.
14 t/m 18 mei 2021
27 aug t/m 31 aug 2021

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en anders kunt u altijd contact opnemen met Ellen van de Laan 06-30918592 of Eva Onderwater 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com .

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Caritas Banneux bisdom Haarlem – Amsterdam