PKN Goede Rede

De PKN geloofsgemeenschap in Goede Rede is een christelijke geloofsgemeenschap, die ruimte biedt voor ontmoeting, verdieping en bezinning rondom het geloof, in de samenwerking met andere geloofsrichtingen.

Aandacht, zorg en warmte voor elkaar en voor de mensen om ons heen brengen we in praktijk. Dit is sfeerbepalend voor onze geloofsgemeenschap. Goede Rede biedt ruimte en onderdak aan andere geloofsrichtingen en maatschappelijk en cultureel gerelateerde instellingen.

Gesprekskring

Vanuit de diversiteit in geloofsbeleving blijven wij zoeken naar inspirerende en nieuwe vormen van vieringen en gezamenlijke activiteiten die tot verdieping leiden.

Veel leden van onze geloofsgemeenschap participeren actief op diverse terreinen; op diaconaal gebied (onder andere met financiële kerstgiften aan de arme kant van Almere-Haven), op pastoraal gebied (zoals met de eetclub) en bij het invulling geven aan de vieringen. De instandhouding en beheer van het gebouw, met diverse acties van vrijwilligers, vergt aandacht van betrokken mensen. (bijvoorbeeld met rommel -en boekenmarkten). In dit alles komt tot uiting de betrokkenheid en gemeenschapszin van vele vrijwilligers.

Als geloofsgemeenschap van Goede Rede maken we actief deel uit van de samenleving. We volgen wat er gaande is en we willen een bijdrage aan die samenleving leveren; dichtbij en veraf. In onze vieringen, ontmoetingen en groepen zoeken wij inspiratie en richting in ons leven met de Bijbel – en andere daarop geïnspireerde geschriften- als bron.