WORD VRIEND VAN GOEDE REDE

AKTIE VRIENDEN VAN GOEDE REDE VOOR BEHOUD VAN GOEDE REDE

Icoon en cultureel erfgoed van Almere

Kerkcentrum
    Concertpodium
       Expositieruimte
         én Ontmoetingsplek

Dit karakteristieke gebouw vraagt veel onderhoud.
De kosten daarvoor zijn hoog. Door inzet van veel vrijwilligers redden we het nog net maar het is erg spannend.
De coronacrisis en nu de energiecrisis hebben ons geraakt.
Helpt u mee dit culturele erfgoed van Almere in stand te houden

Goede Rede Kerkgracht Almere

U bent al donateur voor €10 per jaar, maar meer mag natuurlijk ook.
Bij een toezegging voor 5 jaar is het toegezegde bedrag volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Klik hier om te doneren

WORD DONATEUR!

U DOET TOCH OOK MEE
?