RK Parochie Sint Bonifatius

De parochie Sint-Bonifatius is in januari 2014 ontstaan uit de gefuseerde drie van Almere. De parochie houdt diensten in drie kerkcentra waaronder Goede Rede en staat onder leiding van pastoor Sandor Koppers. Ze maakt deel uit van het dekenaat Amsterdam en ressorteert daarmee onder het Bisdom Haarlem-Amsterdam.De Sint Bonifatius parochie is veruit de grootste rooms-katholieke gemeenschap in Almere. Men wordt er hartelijk ontvangen. Elk weekend zijn er eucharistievieringen voor jong en oud. Er komen mensen met geheel verschillende achtergronden, zowel qua opleiding als herkomst (onder andere uit Suriname, de Antillen en Azië).

Meer informatie over de parochie leest op de website van Katholiek Almere.

Voor de komende RK en Oecumenische vieringen in Goede Rede: zie hier rechts

Of zie verder de agenda