RK Parochie Sint Bonifatius

De parochie Sint-Bonifatius is in januari 2014 ontstaan uit de gefuseerde drie van Almere. De parochie houdt diensten in drie kerkcentra waaronder Goede Rede en staat onder leiding van pastoor Sandor Koppers. Ze maakt deel uit van het dekenaat Amsterdam en ressorteert daarmee onder het Bisdom Haarlem-Amsterdam.De Sint Bonifatius parochie is veruit de grootste rooms-katholieke gemeenschap in Almere. Men wordt er hartelijk ontvangen. Elk weekend zijn er eucharistievieringen voor jong en oud. Er komen mensen met geheel verschillende achtergronden, zowel qua opleiding als herkomst (onder andere uit Suriname, de Antillen en Azië).

Meer informatie over de parochie leest op de website van Katholiek Almere.
Hieronder kunt u specifieke informatie vinden over de RK vieringen

Komende RK en Oecumenische vieringen in Goede Rede

Wij willen u van harte uitnodigen voor de Oecumenische viering

op zondag 26 januari 2020 om 10:30 uur

In het Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede, Almere–Haven.

Voorgangers: Ds. D.J. Lagerweij en leden van de Oecumenische Werkgroep Liturgie
M.m.v.: het Goede Redekoor. Orgel/ piano: Rita Kremers

Wij lezen: Psalm 139, 1-12 ( uit: 150 psalmen van H. Oosterhuis ) Mattheus 4, 12-22

De gave worden ingezameld voor:
– Rode collectezak: Duurzaamheid van onze kerkgebouwen

– Blauw/Groene collectezak: Samenwerkende kerken in Goede Rede

Tien minuten voor aanvang van de viering biedt Rita de gelegenheid om met u een paar liederen in te zingen.
Na afloop van de viering treffen wij elkaar in de ontmoetingsruimte voor gesprek met, tegen een kleine vergoeding, koffie of thee en voor de kinderen limonade.

De volgende Oecumenische viering is op:

zondag 23 februari om 10.30 uur

Ook dan bent u weer van harte welkom.

Weet u mensen die eventueel belangstelling hebben voor onze vieringen geef deze uitnodiging dan s.v.p. door en geef hun e-mailadres door aan:

oecumene@goederede-almere.nl. Bij voorbaat dank.

Zie verder de agenda