RK en Oecumenische Vieringen

Vanaf heden is vooraf intake voor onze vieringen noodzakelijk! Per viering zijn maximaal 45 personen toegestaan, (uitgezonderd medewerkers.) De mensen kunnen zich voor elke RK viering opgeven aan: Cocky Kuipers, tel: 06-53371540 cockyalmere@gmail.com Voor de Oecumenische vieringen aan: Anja Stam, Tel. 036-5311385 email aakstam@gmail.com   De RK vieringen zijn: 11 oktober ; 1 + 15 november en 6 + 20 december. De Oecumenische vieringen zijn: 25 oktober en 22 november (Eeuwigheidszondag Allerzielenviering.)   Alle vieringen beginnen om 9.30 uur!   Voor, tijdens en na de vieringen zijn geen consumpties toegestaan!