Corona protocol

Onderstaande informatie vervangt het coron-protocol.
Naar aanleiding van de persconferentie dd. …en daaropvolgende de berichten van het CiO en de PKN
dd. 24 februari zijn per zondag 27 februari nagenoeg alle corona-maatregelen vervallen.
Mondkapjes, 1.5m afstand houden, max. aantal bezoekers, ingetogen zingen, gezondheidschecks en
aangewezen zitplaatsen etc., etc., zijn niet meer nodig.
Koffiedrinken en ontmoeting na de vieringen kan weer zonder beperkingen.
Wel wordt aangeraden om voor hen die zich daar prettig bij voelen, zoals ouderen en kwetsbaren,
een deel van de zitplaatsen op 1.5m te houden. Het is aan de kerkgenootschappen in Goede Rede
zelf om vast te stellen óf, hoe en voor hoeveel zitplaatsen dat wordt geregeld. Briefjes op de
tussenstoelen leggen met het opschrift “Niet Plaatsnemen” is daarbij een optie. Ook voor andere
maatregelen geldt dat ze niet “verboden” zijn. Wanneer men zich bijvoorbeeld prettig voelt met een
mondkapje tijdens verplaatsen, dan is dat geen enkel bezwaar.
Geadviseerd wordt om de handen te desinfecteren bij binnenkomst in Goede Rede. Ook het elkaar
begroeten met een handdruk wordt afgeraden.
Om handcontact te vermijden, is het advies om nog geen collectezakken of –mandjes te gebruiken
die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven. Ditzelfde geldt voor het doorgeven van de
beker bij avondmaal of communie.
Vergadering en bijeenkomsten kunnen zonder beperkingen worden gehouden.
Koorrepetities kunnen plaatsvinden zonder beperkingen of controle op het CoronaToegangsBewijs.
Goede Rede Beheer