Kerkzijn tijdens de Corona crisis

Via deze pagina proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van hoe we kerk kunnen zijn terwijl de deuren van onze kerken zijn gesloten. Zo willen we vooral proberen om, naast tips en actueel nieuws, bemoedigende woorden met elkaar te delen. De pagina is nog flink in bewerking en zal in de komende tijd voortdurend van actuele inhoud worden voorzien.
Lees hieronder ook de Nieuwsbrieven van de wijkkerkenraad vanaf 26 maart 2020.

Bericht van de wijkkerkenraad aan alle Goede Rede gangers

Door op de foto of hier te klikken opent u dit bericht.

Digitaal collecteren

We blijven via de digitale kanalen verbonden. Collecteren is dan nog wat lastig.
Hieronder vindt u links algemene informatie hoe u kunt bijdragen door een bedrag over te maken of door het anoniem te doen via de GIVT app vanaf uw smartphone bij te dragen.
Rechts vindt u informatie over de collecte van deze week.

Hoe kunt u bijdragen?

1. Bedrag overmaken:
U kunt zelf een bedrag storten op NL06RABO 0301 0149 06 tnv Federatie Ger. Kerk – Herv. Gemeente, Almere. 
Vermeld daarbij aub:
1ste collecte Goede Rede 19 december, en/of
2de collecte Goede Rede 19 december

2. Via de GIVT app.
Voor een uitgebreide handleiding met uitleg hierover klik hier
Of klik hier voor een video, of bezoek de website van GIVT

3. Bestellen van collectebonnen:
Deze bonnen zijn te verkrijgen per kaart van 20 stuks; de prijs is inclusief administratiekosten.
Kaart met 20x bon € 0,75 (groen) € 16,00 per kaart
Kaart met 20x bon € 1,00 (blauw) € 21,00 per kaart
Kaart met 20x bon € 2,00 (geel) € 41,00 per kaart
Het verschuldigde bedrag maakt u over naar rekeningnummer NL39 INGB 0003 9178 27, t.n.v. College van Beheer Collectebonnenrekening.
Onder de mededelingen geeft u duidelijk aan hoeveel kaarten u wilt hebben van welke soort.

Collecten deze week

Collectes komende kerstavond 24 december
De 1ste collecte: Diaconale
De 2de collecte: SWK