Kerkblad Goede Reden

Een verzameling van de meest recente aankondigingen, mededelingen en redactionele artikelen. De papieren uitgave van Goede Reden is gestopt, en is voorlopig vervangen door een digitale versie Hieronder vindt u nieuwe en oudere artikelen.

Gedurende de vakantieperiode is er weer de mogelijkheid om samen in de kapel van het oecumenisch kerkcentrum “Goede Rede” wekelijks het boek van de Psalmen open te slaan.
De Psalmen zijn zo oud, maar ook zo nieuw.
Ze worden nog steeds gezongen en opnieuw vertaald.
Ze blijven ontroeren, verbinden, maar soms ook irriteren.
De Psalmen zijn gedichten, liederen die niet altijd direct hun geheim prijsgeven.
Ze vragen er steeds om, om gelezen en uitgelegd te worden.
Op deze manier brengen ze ons al vertellend, uitleggend en zingend
dichter bij onszelf en bij de Bron van ons bestaan.
Daarom nodig ik u uit voor een wekelijkse ontmoeting rondom een Psalm.
Welke Psalm aan de orde komt is nog even een verrassing.
Ik zal er iets over vertellen en uitleggen.
Vervolgens willen we naar aanleiding van vragen die de Psalm oproept,
luisteren naar onszelf: hoe wij de psalm beleven en ervaren.
Kunt u een keer niet dan is dat geen probleem,
want elke keer komt er een andere Psalm aan de orde!
De volgende keer schuift u gewoon weer aan.
Gezien de coronamaatregelen vraag ik u echter wel
of u zich wilt opgeven als u van plan bent op die woensdag te komen.
Door deze manier van samenzijn kunnen we elkaar op een inspirerende wijze ontmoeten.
De volgende data op de woensdagmorgen van 10.00 uur – 11.15 uur heb ik in “Goede Rede“ kunnen reserveren:
4 aug.: opgave bij Ina Oostenbrink: inaoostenbrink47@gmail.com.
25 aug.: opgave bij: Ina Oostenbrink: inaoostenbrink47@gmail.com.
Ik hoop u te zien en te spreken.
Vrede en alle goeds,
ds. Tonnis

Redactionele artikelen

Correctie op tekst in het blad Goede Reden:
Het artikel “Toon je Talenten” bevat foute gegevens. Klik hiernaast onder mededelingen bij de update 14-8-2020 voor de juiste gegevens.

Klik hier om de laatste berichten van de redactie te zien.

Colllecte telling van 30 Augustus 2020
Diaconie DOA 149,70
SWK 142,40
Koffiegeld 2,40