Goede Rede Post

Goede Rede Post is een digitale nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap Goede Rede die elke twee weken verschijnt. De nieuwsbrief bevat actuele berichten, informatie over pastoraat en eredienst en teksten ter bezinning en bemoediging.
Goede Rede Post is voor een deel in plaats gekomen van ons kerkblad Goede Reden wat tot in de zomer van 2020 thuis bezorgd werd bij de protestantse en katholieke leden binnen de geloofsgemeenschap Goede Rede.
Het papieren blad is voorlopig vervangen door een digitale versie.

Recente berichten uit het digitale blad Goede Reden zijn hier te vinden (nieuw: info over Kerkbalans 2021)

Als u zich verbonden voelt met onze geloofsgemeenschap Goede Rede dan kunt u zich via e-mail naar communicatiepknhaven@gmail.com om deze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Wilt u iets delen? Nieuws, mooie inspirerende teksten en foto’s zijn van harte welkom!
U kunt uw bijdrage sturen naar:
goederedepost@gmail.com of inaoostenbrink47@gmail.com