Goede Rede Post (archief)

Goede Rede Post is de digitale nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap Goede Rede die elke twee weken verschijnt. De nieuwsbrief bevat actuele berichten, informatie over pastoraat en eredienst en teksten ter bezinning en bemoediging.
Deze pagina bevat de edities van het afgelopen jaar, en een link naar de edities van vorige jaren:

Wilt u iets delen? Nieuws, mooie inspirerende teksten en foto’s zijn van harte welkom!
U kunt uw bijdrage sturen naar:
goederedepost@gmail.com of inaoostenbrink47@gmail.com