9 april Paasochtendviering

De protestantse 9 april viering zal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
In de viering zal voorgaan Ds. Florisca van Willegen – Kerkvliet, op het orgel begeleid door Anneke van Huissteden

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Diaconie ZWO
2e collecte: Kerk pastoraal
3e collecte: Groot onderhoud

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening