7 juli Protestantse viering

De protestantse viering op 7 juli zal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
Voorganger is Mevr. H. v. d. Leeuw uit Almere.

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst

Collecten:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkelijke activiteiten

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening