7 Aug. Prot. viering in De Drieklank

De viering op 7 augustus is een gezamenlijke viering voor de gehele Protestantse Gemeente in Almere.
De viering is om 10:00 uur in Kerkcentrum De Drieklank,  Chicagostraat 101, Almere-Buiten.
In de viering zal voorgaan de wijkpredikant van Goede Rede, Ds. Florisca van Willegen.
De viering wordt vanaf 10:00 uur live uitgezonden via Kerkdienst gemist, De link daarvoor vind u hier onder.

Klik hier voor de uitzending op Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Diaconie, Voedselbank
2e collecte:  Plaatselijk kerkenwerk

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening