27 november Protestantse viering

De 27 november viering zal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
In de viering zal voorgaan ds. J.J. Blom op het orgel begeleid door Anneke van Huissteden.

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Diaconie MWLA
2e collecte: Pastoraat

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening