26 maart Protestantse viering

De 26 maart viering zal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
In de viering zal voorgaan Ds. G.H. Arnoldus-Veenstra uit Biddinghuizen.

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst

Collecten:
1e collecte: Wereld Diaconaat
2e collecte: Kerk kinderen en jongeren
3e collecte: Diaconale opvang

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening