25 september Oecumenische viering

2

De viering op 25 septemberzal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
Het is een oecumenische viering met pastor Ben Roest samen met leden van de
Oecumenische Werkgroep Liturgie en m.m.v.: Goede Redekoor o.l.v. Rita Kremers


Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Kerk in Actie Vredesweek
2e collecte:  Samenwerkende kerken SWK

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening