Kopij voor SPIRIT (Magazine voor Protestants Almere)

Aan alle gemeenteleden

Na de zomertijd komt Spirit nummer 3. Deze wordt gevuld met artikelen rond het thema TROUW.  Trouw in relaties, trouw in geloven, trouw aan de kerk.
Ook u krijgt weer de gelegenheid om een beleving of ervaring in te sturen. Mede met uw bijdrage kan dit nummer weer  kleurrijk worden ingevuld.
De redactie ontvangt de kopij graag voor 12 juli.
Wij hopen op een gevulde postbus van spiritalmere@gmail.com

Namens de redactie, Bettie Woord