Cantate “Een taal van de liefde”

Op zaterdag 9 april om 20.00 uur zal er in Goede Rede de cantate Een taal van liefde uitgevoerd worden door een koor speciaal voor dit project samengesteld en staat onder leiding van Rita Kremers.
Michael Steehouder, de schrijver van de Cantate Taal van liefde,
schrijft over zijn creatie in 2016:
Er is een gevoel dat onze taal aan het verruwen is. Onze manier van spreken is harder aan het worden. Op straat, in het uitgaansleven, op scholen.
Zogenaamde praatprogramma’s op televisie zijn steeds meer debatprogramma’s.
De deelnemers spreken meer dan ze luisteren – en lijken vaak weinig geïnteresseerde in het woord van de ander. Ze lijken er vooral op uit te zijn om te winnen en de ander te verslaan. Vooral niet toegeven dat je iets niet weet, want dan ben je ongeloofwaardig. Vooral bij je eigen mening blijven, want anders ben je een draaikont.
De regel ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’- beleden in alle religieuze tradities – nodigt uit om ruimte voor andere te maken, aandachtig en meelevend naar anderen te luisteren. Niet door debat, niet door de botsing van opvattingen komen we tot beter samenleven, maar door elkaar te willen begrijpen en door wederzijdse waardering.
Aldus de uitleg van Michels Steehouder.
Hoe actueel is dit onderwerp, toen de cantate in 2016 geschreven werd
en nu helemaal met alle agressie in de wereld.
De teksten zijn inspirerend en doeltreffend en raken de kern van de communicatie tussen mensen.
Kom en luister!
De toegang is gratis.
Na afloop kunt u een bijdrage geven in de collectebus van het Rode Kruis t.b.v. Oekraïne.