19 maart Protestantse viering

De viering op 19 maart zal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
Het is een protestantse viering van Woord en tafel voorganger ds. Florisca van Willegen.

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Diaconie Voedselbank
2e collecte:  Landelijk Missionair werk

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening