16 jan Prot. viering: bevestiging ambtdragers

In deze viering worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Els Helleman en Vincent Oomen als ouderling en Ursul Kriekjes als diaken. Afscheid wordt genomen van Lourens van der Leij, Jan WIllem Kleute en Jan Denkers.
De viering op 16 januari zal zonder aanwezige gemeenteleden digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal. Alleen zij die een functie in de viering hebben zullen aanwezig zijn.
In de viering zal voorgaan Ds. Florisca van Willegen, begeleid door organist Kees Schuurman en met zang door dienstdoende ambtsdragers en enkele gemeenteleden.

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Diaconie Duurzaamheid
2e collecte: Ondersteuning gemeenten
U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening