14 juli Protestantse viering

De protestantse viering op 14 juli zal NIET digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.

Dit omdat deze viering in de kapel is m.m.v. That’s Life o.l.v. Ria Heemskerk
Voorganger is ds. Florisca van Willegen.


Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkelijke activiteiten

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening