11 december Protestantse viering

De 11 december viering zal digitaal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal.
In de viering zal voorgaan dr. Florisca van Willegen, op het orgel begeleid door Kees Schuurman.

Klik hier voor de uitzending op YouTube
Klik hier voor de orde van dienst
Klik hier voor de overweging

Collecten:
1e collecte:KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte: Kerk
3e collecte: Groot onderhoud

U kunt bijdragen door uw gift over te maken op NL06 RABO 0301 0149 06
t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening