Voortgang beroepingswerk: even voorstellen

In de afgelopen maanden heeft de beroepingscommissie gezocht naar een geschikte wijkpredikant.
Het resultaat is dat ze in grote eensgezindheid als de te beroepen predikant hebben voorgedragen:
Dominee Florisca van Willegen-Kerkvliet.
Onze wijkkerkenraad, als ook de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Almere hebben deze voordracht unaniem geaccepteerd.

Daarmee is de beroepingsprocedure in een volgende fase beland.
De leden van de wijkgemeente zullen binnenkort schriftelijk op de hoogte worden gesteld over het vervolg van de procedure.

Mevrouw Van Willegen studeerde theologie aan de VU en de PThU, is 32 jaar van leeftijd, getrouwd, moeder van een zoon (en in verwachting van haar tweede kind). De afgelopen jaren jaar was zij wijkpredikant in Uithoorn.

Door hieronder te klikken kunt u een video bekijken waarin Florisca zich voorstelt. Deze video is ook getoond in de protestantse viering op afgelopen Paaszondag.

Een aantal diensten waarin Florisca voorging is ook via kerkomroep.nl te volgen.
Florisca ging oa voor in de vieringen op 24 januari 2021 (afscheidsdienst) en 14 februari 2021.
Klik hier om een lijst van vieringen op kerkomroep.nl in Uithoorn te zien en kies dan een van de vieringen hierboven genoemd.