Goede Rede bestaat 40 jaar!

Goede Rede werd op 9 september 1979 in gebruik genomen.
Het thema van de dienst was “Plaats voor God en mens.”

Noteer alvast in uw agenda!
Op zondag 8 september geven we extra aandacht aan deze mijlpaal.
Er is dan na afloop van de PKN viering om ca 12:00 uur een korte terugblik op die 40 jaar en een aantal bekende organisten, ook die van het eerste uur, zullen ’s middags hun kwaliteiten laten horen op ons prachtige orgel.

Tussen 13.00 en 16.00 uur is er dan vrije inloop in de kerk en orgelspel door diverse organisten, o.a. André Potter, Marcus van der Heide, Cees Noordhoek, Anneke van Huissteden, Freddy Lusken, en Kees Schuurman.